Du changement dans les commémorations de la Seconde Guerre mondiale en Lettonie

En Lettonie, la fin de la Seconde Guerre mondiale est célébrée deux fois : d'après les calendriers européen et russe. Sont en effet organisées, le 8 mai, la commémoration officielle des victimes de la guerre en présence de hauts représentants de l'État, et, le 9 mai, une fête populaire autour du monument dédié aux libérateurs de Riga, qui poursuit une tradition de l'époque soviétique de célébration de la victoire sur le fascisme.


Drapeau rouge, RigaHormis les représentants de l'État, habituellement seul un petit groupe de vétérans lettons de l'Armée rouge participe aux manifestations de commémoration du 8 mai. On n'y trouve presque aucun spectateur. Au contraire, les manifestations du 9 mai réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour la plupart russophones de Lettonie, d'âge moyen ou plus jeunes. L'organisation du 8 mai ne trouve qu'une résonance minimale et formelle dans l'espace public. Mais, ces dernières années, les festivités du 9 mai ont, elles, actualisé une confrontation des représentations de la Seconde Guerre mondiale et de son issue, où la sphère publique lettone souligne le fait de l'occupation soviétique et où la sphère publique russophone la libération du fascisme. En 2012, l'organisation de ces manifestations a évolué. Pour la première fois, le 8 mai 2012, la délégation officielle entourant le président Andris Bērziņš ne s'est pas démarquée de la manifestation des vétérans et a serré la main des anciens soldats. Pour la première fois également depuis le recouvrement de l'indépendance, le président a envoyé ses salutations aux participants de la manifestation du 9 mai. Ces gestes constituent de premiers pas dans une démarche, souhaitée par le président, de réduction de la divergence des interprétations de l'Histoire exprimées en Lettonie.

Otrā pasaules kara piemiņa Latvijā mainās

Latvijā Otrā pasaules kara beigas svin divreiz – pēc Eiropas un Krievijas svētku kalendāra. 8.maijā notiek oficiāla kara upuru piemiņa ar augstāko valsts amatpersonu piedalīšanos, savukārt 9.maijā notiek plašas svinības pie pieminekļa Rīgas atbrīvotājiem, kas turpina padomju laika tradīciju svinēt uzvaru pār fašismu.

8.maija piemiņas pasākumos, izņemot amatpersonas, piedalās tikai neliela grupa latviešu, kas karojuši Sarkanās armijas rindās, skatītāju gandrīz nekad nav, savukārt 9.maijā pulcējas vairāki desmiti tūkstošu cilvēku, pārsvarā vidējā vecuma un jauni krievvalodīgie. 8.maija norises publiskajā telpā izraisa vien minimālu un formālu rezonansi, savukārt 9.maija svinības pēdējos gados aktualizē konfrontāciju par Otrā pasaules kara iznākumu, kur latviešu publiskajā sfērā tiek akcentēts padomju okupācijas faktu, bet krievvalodīgajā – atbrīvošana no fašisma. 2012 gada abu notikumu norisē notikušas pārmaiņas – 8.maijā oficiālā delegācija ar valsts prezidentu Andri Bērziņu priekšgalā pirmoreiz nevis norobežojās no kara veterānu pasākuma, bet gan paspieda rokas bijušajiem karavīriem. Prezidents arī pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir nosūtījis apsveikumu 9.maija svinētājiem. Šāda rīcība ir pirmie soļi prezidenta iecerētajā virzībā uz Latvijā pastāvošo vēstures interpretāciju atšķirību mazināšanu.


8 mai 2012 : Une des manifestions pour la commémoration des victimes de la Seconde Guerre mondiale au Cimetière des Frères de Riga.
8.maijā 2012. Viens no Otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākumiem Rīgas Brāļu kapos.


Coordination de la Garde d'honneur et de l'orchestre militaire peu avant l'arrivée des représentants de l'État au Cimetière des Frères de Riga.
Godasardzes un militārā orķestra koordinācija īsi pirms valsts amatpersonu ierašanās Rīgas Brāļu kapos.


Le président letton dépose une couronne à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Latvijas valsts prezidents noliek vainagu Otrā pasaules kara upuru piemiņai.


9 mai 2012 : L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Lettonie, Aleksandr Vechniakov dépose une couronne au Monument de la Victoire à Riga.
9.maijā 2012. Krievijas federācijas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs noliek vainagu pie Uzvaras pieminekļa Rīgā.


Participants à la fête de la Victoire à Riga.
Uzvaras svētku dalībnieki Rīgā.


L'association des Russes de Lettonie, “Biedrība Rodina” (Obchtchestvo Rodina) se rend au monument de la Victoire. En tête du cortège: des Cosaques et une pancarte “Les Russes ne se rendent pas !” (Rousskie ne sdaïoutsia!)”
Latvijas krievu sabiedriskā organizācija “Biedrība Rodina” (Общество Родина) dodas maršā pie Uzvaras pieminekļa. Gājiena priekšgalā – kazaki un plakāts ar uzrakstu “Krievi nepadodas!” (Русские не сдаются!).

Vignette : Riga 9.5.2012.

* Doctorante à l'Université de Lettonie / Latvijas universitātes doktorante

Traduction du letton : Eric Le Bourhis